1400-1652 Vrijheerlijkheid

1400-1652 Vrijheerlijkheid

Vrijheerlijkheid Meijel tussen 1400 en 1652

In 1417 werd in een testament melding gemaakt van Meijel in relatie met de heren van Ghoor en Meijel. De rechten van deze heren zijn waarschijnlijk al eerder vastgelegd, maar de vastlegging uit 1483 is nog bekend, evenals de pachten uit die tijd. Na 1400 is er bovendien steeds vaker sprake van Luttel Meijel als ontginningsgebied rond de St. Willibrordusput op de grens van het huidige Noord-Brabant en Limburg. 

Aan de Limburgse zijde groeit dit uit tot het dorp Meijel met een parochie en een geordend bestuur. Een vrijheerlijkheid van de heren van Ghoor, die zich moet weren tegen doortrekkende troepen en aanslagen op grens en turfgebieden.


Vrijheerlijkheid Meijel
De groei van het dorp Meijel en een overzicht van de heren en vrouwen van Ghoor, Millendonck en Croy die Meijel als vrijheerlijkheid bezaten.

Een laatmiddeleeuwse kruisiging, pronkstuk van de parochie Meijel
Over datering, mogelijke maker en geschiedenis van het bijzondere middenstuk van een drieluik.

Meijel rond 1500
Een wandeling door het dorp met aandacht voor mensen, gebouwen en belastingen.

Van schepenen, keuren en breuken
Het dorpsbestuur met schout en schepenen en strenge regels vooral in verband met turfsteken.

De kaart van Meijel uit 1591, een instrument
Die prachtige kaart was een instrument in de vele processen die Meijelsen moesten voeren voor behoud van grens en grond.

'Het eynde sal de last draegen'
De verzuchting van pastoor Philip Froijens in een tijd van gevechten met de buurdorpen.

Medelo Facebook