Archiefbronnen

Op zoek naar mensen, toponiemen en gebeurtenissen
Het dorp Meijel was van voor 1400 tot 1794 een heerlijkheid van de Heren van Ghoor en hun door familierelaties verbonden opvolgers, o.a. uit de geslachten van Millendonck en de Croy. Binnen gebieden met vreemde heren uit Spanje en uit Oostenrijk (na 1715) werd dit oorspronkelijk Gelders leen steeds minder een vrijheerlijkheid waar de wil van de heren wet was. Toch behield de gemeenschap Meijel een eigen bestuur van schout en schepenen, een eigen rechtbank zonder appèl bij een andere bank, strenge regels voor gebruik van grond en peel, vastgelegde transacties, processen en andere dorpse verwikkelingen in schepenbankboeken.

Na 1794 werd het kleine geïsoleerd in de Peel liggende dorp NIET samengevoegd met andere dorpen tot een grote gemeente. Het bleef een moderne zelfstandige gemeente, ook onder het Belgische bewind van 1830 tot 1839 en de Duitse overheersing van 1940 tot 1944, tot het beperkt vrijwillig op 1 januari 2010 opging in de nieuwe gemeente Peel en Maas.

In de archieven van dit peeldorp Meijel bevinden zich leggers, registers, schepenbankboeken, volkstellingen, enz. die voor het opzoeken van gegevens over mensen, toponiemen en gebeurtenissen zeer interessant zijn. Een aantal daarvan is hieronder opgenomen. Soms in originele vorm, soms met samenvattingen.

1400-1835 Parochie St. Nicolaas Visitaties c.a.
De bewaarde kerkvisitaties en bijbehorende stukken als verslagen, rekeningen, inventarislijsten, jaargetijden, uit de tijd van de eerste stenen kerk van Meijel    

1500 LEGERBOECK Meijel
De Rechten van de Heren van Meijel (1483) en gedetailleerd overzicht van belastingen en pachten (ca 1500).  
 
1578 CEUREN ENDE BREUCKEN Meijel
Verordeningen voor het gebruik van de Peel en het weren van vreemdelingen.

1597 DEDUCTIE VAN DIE LIMITEN Meijel
Onderbouwde beschrijving van de grenzen van vrijheerlijkheid Meijel als pleitnota in de processen met Graafschap Horn en Helden/Kessel.

1630-1795 SCHEPENBANK Meijel
Zes boeken van schepenbank Meijel in samenvattingen met personenregister en overzicht van onderwerpen. 

1638 uit REGISTRUM HELDENSE
Het Meijelse deel uit de Heldense aktenverzameling met een aantal elders niet te vinden bijlagen voor de Deductie van die Limiten van 1597. 
  
1690 BUNDERBOEK Meijel
Per persoon beschreven eigendommen met grootte en belastingverplichting, met veel toponiemen.

1755 De KERKVISITATIE van 5 juni 1755
Verslag en alle bijlagen behorend bij het bezoek van Joannes Antonius de Robiano bisschop van Roermond aan de parochie van de H. Nicolaas in Meijel: algemene gegevens, lijsten van kerkelijke bezittingen, jaargetijden, financiële registers.

1844 De OORSPRONKELIJK AANWIJZENDE TAFEL Grondeigenaren
De drie kadastrale secties van Meijel met eigenaren, eigendommen met grootte, ligging, belastingtarieven, beroepen. Voor bijbehorende kaarten, klik en zoek hier.   

2014 (concept) INVENTARIS PAROCHIE ST NICOLAAS
Veertig dozen met archieven van de Meijelse parochie tot 1987 zijn ondergebracht in de archiefruimte van de gemeente Peel en Maas. Ze worden daar toegankelijk gemaakt, de conceptinventaris wacht op bijstellingen. 


 Medelo Facebook