1652-1715 Vrijer en armer

1652-1715 Vrijer en armer

De Meijelsen werden vrijer maar ook armer

De tweede helft van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw waren voor de Meijelsen weinig gelukkig. Toen in 1652 Vrouwe Walburgis de heerlijkheid Meijel terug wilde kopen, moest ze daarvoor geld lenen. De rente en aflossingen kwamen voor rekening van de Meijelsen.

De Meijelsen kregen daar wel vrijheden voor terug: vrijheid voor brouwerijen, meer invloed in het bestuur, gemakkelijker mogelijkheden om nieuwe grond te ontginnen. Vervolgens werden de belastingen nog aangescherpt ondanks de tegenvallen oogsten.

Tussen 1713 en 1715 verloor Meijel bovendien een groot stuk grond aan Helden, terwijl het dorp in Oostenrijksgebied kwam te liggen. In diezelfde tijd was ook eensgezindheid onder de bevolking ver te zoeken. 


Meijel in de uitverkoop
De Meijelsen zuchtten onder de zware lasten die ze moesten opbrengen omdat heer Adolf massa's geld had geleend.

Het bunderboek, belastingen en rampjaren
Rond 1690 mislukten vele oogsten en werden door Michiel Suyckers alle grondstukken opgemeten om belasting aan de heer vast te stellen.

Dorpsgerommel tussen vechtende machten
Een Successieoorlog, Meijel kwam bij Oostenrijk, de botsingen over turfgronden gingen verder, maar ook binnen Meijel was er geen rust, zelfs niet voor lange mensen.

Medelo Facebook