1945-1960 Wederopbouw

1945-1960 WederopbouwWederopbouw en verandering

In een betrekkelijk korte periode na de oorlog veranderde Meijel enorm. De verwoeste panden werden vervangen door noodwoningen, die grotendeels verdwenen toen de oude lintbebouwing aangevuld werd met bouwen in woonwijken. In 1949 werden daar de oude huisnummeringen omgezet in straatnamen met huisnummers. Het buitengebied werd op de schop genomen door de ontginning van grote peelgebieden en door een algehele ruilverkaveling. Het oude landschap verdween. In het dorp kwamen aan het in 1955 geschapen Raadhuisplein een nieuwe kerk (1955) en een nieuw gemeentehuis (1960). 

Maar er kwamen ook grote veranderingen op gebied van kerk en sociaal leven. Het Rijke Roomse Leven verdween in korte tijd, terwijl een groot aantal verenigingen werd opgericht.
Tussen al die veranderingen was Meijel een paar dagen het centrum van de twee Limburgen, toen er op 3 juli 1955 het Oud Limburgs Schuttersfeest werd gehouden.

De ruilverkaveling en de modernisering van het oude Meijelse landschap
Enige rapporten gaven aan dat de agrarische sector in Meijel alleen kans zou hebben als grote stukken nieuwe cultuurgrond gewonnen zouden worden in het peelgebied en als een grootscheepse ruilverkaveling zou plaatsvinden.

Meijels grote missie-uur, pater Willems in de verre oost
Hij overleed op 26 augustus 1947 in Hei Shan Hou (China), de Meijelse pater Piet Willems. Als eerste Meijelse missionaris was hij vanaf 1912 werkzaam op verscheidene missieposten in China.  

Uit de memoires van een misdienaar
Terugblik op de processies, de kerkelijke feesten, de bezoeken van missionarissen, het brengen van het H. Oliesel en al waar een misdienaar tussen 1950 en 1960 mee te maken kreeg.

Het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel
Zes schutters van schutterij Sint Willibrordus wonnen het OLS van 4 juli 1954 in Margraten. Dat betekende veel werk en samenwerking in Meijel voordat het schuttersfestijn in 1955 gehouden kon worden.
Medelo Facebook