1715-1794 Heerlijkheid

1715-1794 Heerlijkheid

Heerlijkheid Meijel

De 18e eeuw was er een met heel verschillende facetten. Er waren de meer positieve aspecten bij dorpsbestuur, onderwijs en contacten met de buitenwereld, maar ook de gevolgen van doortrekkende landlopers, slechte volksgezondheid en inhalige administrateurs van de heer.  

Meijel en zijn Keulse Kar, overwegingen bij 'een knooppunt in de Peel'
Was Meijel met herberg de Keulse Kar na 1720 een knooppunt van handelsroutes van en naar Keulen?

Het schoolhouden en de kapelaan
Na de slordige brief van meester Janssen in 1638 verzorgden de kapelaans het onderwijs, maar pas vanaf 1727 officieel dankzij Theodoor Janssen.

Ziek zijn en het wonder van Kapel
Over gezondheidszorg, de grote sterfte in 1747 en de wonderlijke verandering na de bedevaart naar Kapel ofwel Panningen.

Een regentenfamilie met herbergen
Een familie beginnend met Jan Barthels was van kort voor 1600 tot 1917 bijzonder invloedrijk in het plaatselijk bestuur en had het beheer van de grote herbergen en bierbrouwerijen.

Meijel, een haven voor vagebonden
Ja, ze waren er rond 1750, de landlopers met de beruchte Arike van Turnhout, maar hoe reageerden de Meijelsen?

Het eigen erf
Bezit van onroerend goed was noodzakelijk om Meijelse te kunnen zijn. Wie waren de bezitters rond 1780 en hoe verkreeg of verkocht men grond of huis?

Dag heerlijkheid Meijel
De opstand tegen heer en administrateurs brak in Meijel uit in 1779, de pastoor werd tijdelijk verdreven en het einde van de heerlijkheid was een feit toen in 1794 de Fransen werden verwelkomd.

Medelo Facebook