Meer dan turf - Parochie H. Nicolaas Meijel

Meer dan turf - Parochie H. Nicolaas Meijel

Uit zeven eeuwen parochie H. Nicolaas Meijel

Dit boek werd uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de huidige St. Nicolaaskerk en bevat in zes hoofdstukken met veel illustraties vrij uitgebreide beschrijvingen.

Eerst wordt ingegaan op het nog vage begin van de parochie in de dertiende eeuw. Daarna passeren de zeven kerken of noodkerken tussen 1425 en 1955 de revue, van de middeleeuwse kerk via de Waterstaatskerk en de in 1944 verwoeste Kathedraal van de Peel tot de kerk naar ontwerp van ir Peutz.

Na het hoofdstuk van de oudst bekende zielzorg tot voorbij het Rijke Roomse Leven volgen de pastoors, kapelaans en kosters. Deze bedienaren zijn in hun tijd geplaatst door passende verhalen rond kerk en geestelijken in Meijel. In de laatste twee hoofdstukken wordt aandacht besteed aan gebouwen, kerkhof, kerkbestuur en financiën.

Door deze opzet ontstond een zeer lezenswaardig boek, dat niet alleen de geschiedenis van de kerk in Meijel beschrijft, maar ook een indruk geeft van het peeldorp, waar meer is dan turf.


Auteur: Henk Willems - met bijdragen van Jos Pouls in dertien ‘Pronkstukken’
Aantal pagina's: 224 
Prijs: 17,50 euro
Publicatiedatum: 2005
ISBN nr.: 9076461007

« terug naar Publicaties
Medelo Facebook