Archeologische vondsten langs de Randweg

Archeologische vondsten langs de Randweg

Niemand zal het ontgaan zijn dat in april van dit corona-jaar langs de Randweg een groot bekken werd gegraven voor de opvang van hemelwater. Bij die aanleg vond er gedurende enkele dagen archeologisch onderzoek plaats. Uit grondverkleuringen en het aangetroffen gruis kan worden afgeleid dat in het gebied in de 18de en 19de eeuw diverse veldovens hebben gelegen. Uit andere bronnen was al bekend dat in de omgeving steenovens lagen, o.a. aan de Kampsteeg, de Steenoven en natuurlijk de veldoven van De Kremmer langs de Astenseweg. Het wachten is nog op het officiële rapport van de archeologen.

Recent vond heemkundelid Herman Crompvoets in hetzelfde gebied enkele prehistorische werktuigen. Uit de manier van bewerken kan worden afgeleid dat het gaat om een krabber en mogelijk een vuistbijltje uit de tijd van de eerste mensen - jagers - die in Meijel hebben rondgelopen. De primitieve werktuigen zijn erg oud en dateren waarschijnlijk uit het Midden-Paleolithicum (ca. 100.000 jaar geleden). De werktuigen sluiten goed aan bij de eerdere vondsten die uit deze periode werden gedaan in ‘de Polder’ (Steenkampseweg) en die te zien zijn in Truijenhof (nu gesloten).

 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook